Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Son Gelişmeler

Robotik cerrahi kadın hastalıklarından rahim alınması, myom alınması, kapalı tüplerin açılması ve jinekolojik onkoloji gibi bir çok cerrahi alanda kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

ROBOTİK CERRAHİNİN KADIN HASTALIKLARINDA KULLANIMI YAYGINLAŞTI

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber hayatın her alanında olduğu gibi tıbbi ve medikal alanlarda pek çok yeni gelişmeler sağlanmıştır. Robotik cerrahinin tıbba girmesi 1999 yıllarında ardından FDA tarafından kadın doğum alanındaki uygulamalarda kabulu yaklaşık 2005 de sağlanmıştır. Robotik cerrahi bir çok farklı ihtisas alanında kullanılan kapalı bir cerrahi metoddur. Laparaskopik yani bir diğer kapalı olarak yapılan cerrahi tekniklere benzese de pek çok farklılık içerir. Robotik cerrahi, kullanımı ve öğrenimi kolay olan bir yöntemdir. Robotik cerrahinin kadın doğum alanında kullanılması ve yaygınlaşması ile birlikte pek çok kadın ağrı çekmeden hastanede yatış süresini azaltarak tedavi olma imkanı sağlamaktadır.

NEDEN ROBOTİK CERRAHİ ?

İşlem karın ön duvarında yaklaşık 8-12 mm lik  küçük kesilerle batına giren kamera ve cerrahi aletler ile karın bölgesinde büyük boyutta bir kesi yarası olmaksızın sağlanmaktadır. Hastalar cerrahi sonrası hızlı iyileşme ve normal yaşama geri dönme süresi ile cerrahi nedenli duyulan acı ve iş gücü kaybı en aza indirgenmiş olur. Karın açılmadan kapalı uygulanan laparaskopik ameliyatların gelişmiş şekli olan robotik cerrahi ile cerrah müdahalede bulunacağı bölgeyi 3 boyutlu ve en ince ayrıntısına kadar görebilir böylelikle komşu organ ve damarları koruyabilir ve onların zarar görmesini engelleyebilir. Yapay bir el gibi çalışan robotik kollar cerrahın elinin dışarıda yaptığı tüm hareketleri birebir hassasiyet ile içeriye aktarır böylelikle  cerrahi operasyonu kusursuz kılar. Bu yolla cerrahi esnasında kanama olma oranı en aza indirgenir. Ek olarak cerrahi sonrası iyileşme süresinin kısa olmasıda hastaları robotik cerrahi’ye yönlendirmektedir.

DA VİNCİ SİSTEMİ NEDİR ?

Robotik Cerrahi 3 boyutlu kamera kullanılarak yapılan bir ameliyattır. Robot kolları inanılmaz  hareket yeteneğine sahiptir. Jinekolojik kullanılan Da Vinci Cerrahi sistemi 3 bölümden oluşmaktadır. İlk parça parmak kontrollü kolları ve ayak pedalları ile cerrahi konsol bu parça cihazın yönetim mekanizması olup hastanın karnının  içerisinde bulunan robotik kolların kontrolünü sağlar. İkinci kısım çok eklemli dört adet robotik koldan meydana gelir. Üçüncü kısım ameliyat yapılan bölgenin 3D görünümü sağlayan görüntüleme sistemi oluşturur. Robotik kollar yerleştirildikten sonra cerrah cerrahi  konsola oturarak 3D yüksek çözünürlülüklü görüntü sistemi ile ameliyat alanı görüntüleyebilir. Unutmamak gerekir hiçbir açık cerrahide hekim çalışma alanınını bu kadar iyi ve net göremez. Robotik cerrahi ve laporoskopik cerrahi gibi endoskopik teknikler karın ön duvarına uygulanacak kesiyi en aza indirerek açık yöntemlere kıyasla önemli oldukça tutarlı ve tekrarlanabilir bir avantaj sağlar. Robotik cerrahi günümüz jinekolojik cerrahisinde rahimalma, myoma uteri, tüplerin açılmasındakadın üreme organları onkolojisinde başarı ile uygulanmaktadır.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI:

Avantajlarına yeniden değinecek olursak iyileşme süresinin kısa olması ağrının az olması dolayısıyla ilaç kullanımının en aza indirgemesi, küçük yara izi, hastanede kalış süresinin az olması dolayısı ile günlük yaşama hızlı dönüş, kanama ve kanamaya bağlı kan nakli olasılığının az olması, enfeksiyon riskinin az olması ve ileri görüş alanı sunması nedeniyle komplikasyonların az olmasıdır.

Robot kullanımında parmak el kontrol mekanizması sezgiseldir. Yani robotik aletler cerrahın kendi elleri arasında nasıl hareket ediyorsa öyle hareket eder. Buna ek olarak Robot yardımlı laparaskopik cerrahi elin istenilen konuma ters yönde hareketinin zorunlu olduğu hallerdede imkan sağlayabilir. Bu yolla 560 derece mobiliteimkanı sağlamaktadır. Laporoskopik sistemler iki boyutludur ve uzun bir öğrenme süresi gerektirir. Oysaki robotik cerrahide hem öğrenme süresi kısa hemde cerrahi hakimiyet üç boyutlu görsellik sağlaması nedeniyle daha kalitelidir. Ülkemiz adına tek dezavantajı sosyal güvenlik kurumlarının tanımlamasında henüz yeterince yer bulamamış olmasıdır. Ancak üstünlüğü zaman içerisinde daha iyi bir şekilde kullanımını sağlayacaktır.